0918 886 502

info@lithaco.com

Trường Quốc tế Singapore Nam Sài Gòn

* Chủ đầu tư: Công ty CP Kinderworld Việt Nam

* Công trình: Trường Quốc tế Singapore Nam Sài Gòn

* Địa điểm: 29 đường số 3, KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian hoàn thành: 06/2016

* Hạng mục: Thiết kế, cải tạo hệ thống điện