0918 886 502

info@lithaco.com

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

* Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV – XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

* Địa điểm công trình: Số 7, đường 3/2, Phường 11, Quận 10

* Hạng mục: Thiết kế và thi công cải tạo lại mạng điện của xí nghiệp

* Thời gian khởi công: Ngày 30/10/2013

* Thời gian hoàn thành: Ngày 30/12/2013

Hệ thống điện