0918 886 502

info@lithaco.com

Trường Trung Học Công Nghiệp TP.HCM

* Chủ đầu tư: TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

* Hoàn thành: 5/12/2011

* Địa chỉ: Số 2, Mai Thị Lựu, Quận 1, TP.HCM

* Tên hợp đồng: Cải tạo hệ thống tủ động lực và chiếu sáng bên ngoài, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, đhkk khu thí nghiệm và văn phòng làm việc Trường Trung Học Công Nghiệp TP.HCM – Số 2, Mai Thị Lựu, Quận 1

Phạm vi công việc:

– Thay thế các tủ điện động lực bên ngoài

– Lắp đặt điều hòa không khí

– Lắp đặt chiếu sáng bên ngoài

– Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

– Lắp đặt hệ thống lan, tel