0918 886 502

info@lithaco.com

NHÀ MÁY HORI

* Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
* Địa điểm công trình: Công trường nhà máy Kobelco – KCN Long Đức, Đồng Nai
* Hạng mục: Thi công trungking và cấp nguồn thiết bị cho dự án HORI
* Thời gian khởi công: Ngày 10/04/2013.
* Thời gian hoàn thành: Ngày 25/04/2013.