0918 886 502

info@lithaco.com

Mở rộng và nâng cấp công suất Nhà máy Thạch cao Boral Việt Nam

* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam
* Địa điểm: KCN Hiệp Phước , Huyện Nhà Bè, TP.HCM
* Hạng mục: Hệ thống IT
* Nội dung công việc: Thiết kế, cung cấp vật tư, nhân công, máy móc thiết bị để thi công hoàn chỉnh hạng mục công trình
* Thời gian khởi công: 26/11/2013
* Thời gian hoàn thành: 16/12/2013