0918 886 502

info@lithaco.com

KHU ĐÔ THỊ E.CITY TÂN ĐỨC

* Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN TÂN ĐỨC

* Tên hợp đồng: XDM trạm biến áp và đường dây trung hạ thế cấp điện cho khu dân cư Ecity Tân Đức

* Hoàn thành: 2011

* Địa chỉ: Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Phạm vi công việc:

– XDM TBA : 10 trạm

– Dựng trụ trung thế : 62 trụ

– Dựng trụ hạ thế : 660 trụ

– Dường dây trung hạ thế: 20kw