0918 886 502

info@lithaco.com

CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI LONG AN TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC

* Chủ đầu tư: BAN QLDA CÁC KHU DI TÍCH TỈNH LONG AN

* Hoàn thành: 2010

* Địa chỉ: Phường 5, TP.Tân An, Tỉnh Long An

* Tên hợp đồng: Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng Công Viên Tượng Đài Long An Trung Dũng Kiên Cường Toàn Dân Đánh Giặc

Phạm vi công việc :

– Thi công cáp ngầm hạ thế

– Thi công  hệ thống chiếu sáng

Tượng Đài Chiến Thắng