0918 886 502

info@lithaco.com

CÔNG VIÊN CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, Q.1, TP.HCM

* Chủ đầu tư: CTY CÔNG ÍCH Q.1, TP.HCM

* Tên hợp đồng: Đường dây trung thế & TBA 180 KVA

* Hoàn thành: 2011

* Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Phường.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Phạm vi công việc:

– Xây dựng mới đường dây trung thế ngầm

– Lắp đặt MBA 180 KVA

– Chiếu sáng công viên