0918 886 502

info@lithaco.com

CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG QUẬN BÌNH TÂN

* Tên công trình: Duy tu cải tạo đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường: Đường số 19E; Đường số 22; Đường số 19C; Đường số 7; Đường số 23; Đường số 19D; Đường số 24A; Đường số 16; Đường số 11

* Địa điểm: Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

* Thời gian khởi công: 12/11/2013

* Phạm vi hợp đồng: Thi công phần nhân công, máy thi công công trình: ”Duy tu cải tạo đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường: Đường số 19E; Đường số 22; Đường số 19C; Đường số 7; Đường số 23; Đường số 19D; Đường số 24A; Đường số 16; Đường số 11”

Chùm hình ảnh đang thi công – chụp tại công trường
hình ảnh đang thi công